Στρατιωτική

Σαν σήμερα: ιδρύεται η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Video)

15
Δεκέμβριος 21, 2013 στις 13:44 μμ

1620…. Αποβιβάζονται στο Plymouth Rock οι πρώτοι άγγλοι άποικοι της Αμερικής. 1825…. Σφοδρός κανονιοβολισμός του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή πασά. […]