στερεώθηκε

Τον γνωρίσαμε, και τότε στερεώθηκε σ’Αυτόν η ψυχή μας

15
Ιούλιος 16, 2013 στις 8:10 πμ

Καθένας μας μπορεί να κρίνει για το Θεό κατά το μέτρο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που γνώρισε. Γιατί πως […]