ΣΤΑΣΙΔΙ

Παιδάκι μου, λέει, όταν θυμιάζω σε βλέπω στο στασίδι

Μάιος 31, 2016 στις 13:13 μμ

Ο Άγιος Νεκτάριος στην Αίγινα, όταν πήγε μια να γίνει καλόγρια,να πούμε, ήταν δόκιμη, λέει: ’’Παιδί μου να βοσκήσεις, έχουμε […]

Παιδάκι μου, λέει, όταν θυμιάζω σε βλέπω στο στασίδι

Αύγουστος 7, 2014 στις 14:35 μμ

Ο Άγιος Νεκτάριος στην Αίγινα, όταν πήγε μια να γίνει καλόγρια,να πούμε, ήταν δόκιμη, λέει: ’’Παιδί μου να βοσκήσεις, έχουμε πέντε-δέκα […]