ΣΤΑΡΡΕΤΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΗΣ

«Αυτή τη στιγμή καμία ψυχή δεν πρέπει να μένει ψυχρή»

1
Μάρτιος 18, 2013 στις 20:30 μμ

Πολύ αυστηρός ήταν ο Γέροντας με εκείνους που κουβέντιαζαν μέσα στο ναό, και ιδιαίτερα με τις γυναίκες. Αν δεν μπορείτε […]