ΣΤΑΡΕΤΣ ΣΑΒΒΑΣ

Τα θεμέλια της σωτηρίας μας: Ομολογία και πνευματικός αγώνας

Αύγουστος 25, 2017 στις 22:51 μμ

Πρέπει ανοιχτά να ομολογούμε τον Χριστό. Αυτό είναι μεγάλη αρετή. Πόσοι χριστιανοί υπάρχουν που λένε: «Πιστεύω στον Θεό», αλλά στην […]

Ερμηνεία του «Βασιλεύ Ουράνιε…»

Αύγουστος 8, 2016 στις 16:46 μμ

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ «Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας…» Όποιος μετά προσοχής λέγει αυτή την προσευχή, αυθόρμητα φθάνει […]

Ο μοναχός με το ιαματικό χάρισμα

Ιούλιος 27, 2016 στις 15:06 μμ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΡΕΤΣ ΣΑΒΒΑ Θεωρούμε κατάλληλη τη στιγμή, χάριν νουθεσίας, να παραθέσουμε τη διήγηση για κάποιο μοναχό ό όποιος […]

Η αξία κι η ωφέλεια των θλίψεων

Ιούνιος 28, 2016 στις 15:06 μμ

Ο στάρετς συχνά αποκάλυπτε την αξία των θλίψεων. – Μη φοβείσθε τις θλίψεις. Μην προσπαθείτε γρήγορα να απαλλαγείτε απ’ αυτές. […]