ΣΤΑΡΕΤΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Κανείς δεν θα μπορέσει να εισέλθει στην Βασιλεία των Ουρανών χωρίς τον σταυρό του

Δεκέμβριος 22, 2017 στις 15:27 μμ

Ο Στάρετς Ζαχαρίας διηγήθηκε ένα περιστατικό, συγκινητικό για το βαθύ περιεχόμενό του, που συνέβη σε κάποιον νέο, τελείως άπειρο από […]

Πρέπει να αναλάβεις τον Σταυρό σου και να ακολουθήσεις τον Χριστό

Οκτώβριος 7, 2017 στις 15:20 μμ

Ο Στάρετς Ζαχαρίας διηγήθηκε ένα περιστατικό, συγκινητικό για το βαθύ περιεχόμενό του, που συνέβη σε κάποιον νέο, τελείως άπειρο από […]

Πρέπει να αναλάβεις τον Σταυρό σου και να ακολουθήσεις τον Χριστό

Ιούλιος 5, 2017 στις 16:19 μμ

Ο Στάρετς Ζαχαρίας διηγήθηκε ένα περιστατικό, συγκινητικό για το βαθύ περιεχόμενό του, που συνέβη σε κάποιον νέο, τελείως άπειρο από […]

Πρέπει να αναλάβεις τον Σταυρό σου και να ακολουθήσεις τον Χριστό

Οκτώβριος 7, 2016 στις 11:34 πμ

Ο Στάρετς Ζαχαρίας διηγήθηκε ένα περιστατικό, συγκινητικό για το βαθύ περιεχόμενό του, που συνέβη σε κάποιον νέο, τελείως άπειρο από […]

Κανείς δε μπορεί να σωθεί χωρίς τον σταυρό του!

1
Μάρτιος 15, 2013 στις 20:30 μμ

Ο Στάρετς Ζαχαρίας διηγήθηκε ένα περιστατικό, συγκινητικό για το βαθύ περιεχόμενό του, που συνέβη σε κάποιον νέο, τελείως άπειρο από […]

Κανείς δε μπορεί να σωθεί χωρίς τον σταυρό του!

1
Μάρτιος 15, 2013 στις 20:30 μμ

Ο Στάρετς Ζαχαρίας διηγήθηκε ένα περιστατικό, συγκινητικό για το βαθύ περιεχόμενό του, που συνέβη σε κάποιον νέο, τελείως άπειρο από […]

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ! (Συγκινητική – ωφέλιμη ιστορία)

alt
Σεπτέμβριος 25, 2011 στις 23:05 μμ

Ο Στάρετς Ζαχαρίας διηγήθηκε ένα περιστατικό, συγκινητικό για το βαθύ περιεχόμενό του, που συνέβη σε κάποιον νέο, τελείως άπειρο από […]