Στάρετς Βαρσανούφιος: Επιφάνεια και βάθος

Στάρετς Βαρσανούφιος: Επιφάνεια και βάθος

.
Ιανουάριος 17, 2014 στις 13:30 μμ

Κάποτε ό Γέροντας αναφέρθηκε στους μοντέρνους ανθρώπους, πού όλα τα βλέπουν επιπόλαια και επιφανειακά. Είπε: «’Άς υποθέσουμε, ότι σέ κάποια περιοχή παρουσιάζεται […]