σοι

«Εν παντί ευχαριστείτε»

alt
Οκτώβριος 21, 2013 στις 19:00 μμ

Ευχαριστώ! Το χαμόγελο τnς ψυχής. Η ασθενική μου απόκριση στις δωρεές Σου. Μια λέξn τόσο απλή, απέριττη, που απογειώνει την […]