ΣΜΙΚΡΥΝΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σχεδιάζουν σμίκρυνση της Ελλάδας με πρόφαση το… ισλάμ;

1
Δεκέμβριος 25, 2012 στις 9:04 πμ

Σχολικό βιβλίο στον Καναδά απεικονίζει την Ελλάδα ως κατά το ήμισυ μουσουλμανική χώρα. Τα περισσότερα σχολεία στον Καναδά είναι εφοδιασμένα […]