σκύθης

Για όσους κοινωνούν ανεξομολόγητοι-Ένα θαύμα του Αγίου Ευγενίου

1
Δεκέμβριος 28, 2013 στις 9:07 πμ

Στα χρόνια του βυζαντινού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του νέου, πλήθος από Σκύθες με δική του διαταγή ξεκίνησαν για την Ανατολή. Κάποτε […]