ΣΙΓΗ

Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς: Η σιγή, σε θέματα πίστεως είναι τρίτο είδος αθείας…

Ιούνιος 2, 2016 στις 9:18 πμ

Μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία κρατά ακέραια και ανόθευτη την διδασκαλία και τον τρόπο της σωτηρίας. Τα άλλα χριστιανικά συστήματα και […]