Σαϊγκόν

Σαν σήμερα: Η πτώση της Σαϊγκόν (Video)

15
Απρίλιος 30, 2013 στις 6:46 πμ

311…. Ο αυτοκράτορας Γαλέριος Βαλέριος Μαξιμιανός εκδίδει διάταγμα, με το οποίο η χριστιανική θρησκεία αναγνωρίζεται επίσημα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. 1789…. […]