Σαμαρείτισσες

Οι καλές Σαμαρείτισσες της Χαλκίδας που στηρίζουν τους ασθενείς

15
Ιανουάριος 12, 2013 στις 10:00 πμ

Του  Αντώνη Μακατούνη Υγεία. Μόνο όταν την απολέσει κάποιος καταλαβαίνει τη σπουδαιότητά της. Τότε διδάσκεται ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα […]