Σαμαρείτιδος

Κυριακή της Σαμαρείτιδος

15
Ιούνιος 2, 2013 στις 7:08 πμ

Έρχεται ο Κύριος σε μια πόλη της Σαμάρειας που λέγεται Σιχάρ. (Σαμάρεια ονομάσθηκε η πόλη που έκτισε το 880 π.Χ. […]