Σαββάτιος

Εορτή των Αγίων Τροφίμου, Σαββατίου και Δορυμέδωντος

15
Σεπτέμβριος 18, 2013 στις 21:07 μμ

Γιορτάζουμε σήμερα 19 Σεπτεμβρίου, ημέρα μνήμης των Αγίων Τροφίμου, Σαββατίου και Δορυμέδωντος. Και οι τρεις Άγιοι, μαρτύρησαν επί βασιλέως Πρόβου […]

Εορτή των Αγίων Τροφίμου, Σαββατίου και Δορυμέδωντος

15
Σεπτέμβριος 18, 2012 στις 21:07 μμ

Γιορτάζουμε σήμερα 19 Σεπτεμβρίου, ημέρα μνήμης των Αγίων Τροφίμου, Σαββατίου και Δορυμέδωντος, ας πούμε λίγα λόγια: Και οι τρεις Άγιοι, […]