Ρωσική Κυβέρνηση εξακολουθεί την αναστήλωση των Ορθοδόξων χριστιανικών προσκυνημάτων του Κοσσυφοπεδίου

Η ρωσική κυβέρνηση στο πλευρό των Ορθοδόξων προσκυνημάτων του Κοσσυφοπεδίου

.
Δεκέμβριος 7, 2012 στις 15:08 μμ

H Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας το έτος 2010-2011 κατέβαλε οικειοθελώς στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για θέματα παιδείας, επιστήμης και πολιτισμού […]