Ρωσικής

Τακτική συνεδρίαση της ομάδας εργασίας για τη συνεργασία Ρωσικής Εκκλησίας και ΥΠΕΞ της Ρωσίας

15
Απρίλιος 19, 2013 στις 10:14 πμ

Σε 18η τακτική της συνεδρίαση συνήλθε στο χώρο του ΥΠΕΞ της Ρωσίας στις 18 Απριλίου 2013 η ομάδα εργασίας για […]