ρωμαιοκαθολικοί επίσκοποι

Πειραιώς: «Λησμονούν ότι η πτώση της Βασιλίδος ..δεν έγινε το 1453 αλλά το 1204»

alt
Σεπτέμβριος 21, 2012 στις 9:42 πμ

᾿Εν Πειραιεί τη 21η Σεπτεμβρίου 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν Ικανοί αδελφοί πρωτιστεύοντες […]