ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΥΔΑΠ

Τι αποφασίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΥΔΑΠ

Ιούνιος 24, 2016 στις 10:56 πμ

Στις 22 Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΥΔΑΠ […]