Ροστώφ

Όσο και ν΄ αναζητάς ανάπαυση και παρηγοριά σ’ αυτόν τον πρόσκαιρο κόσμο δεν θα την βρεις…

15
22 Νοεμβρίου, 2012 στις 12:31 μμ

Του Αγίου Δημητρίου Ροστώφ Όσο και ν΄ αναζητάς ανάπαυσι και παρηγοριά σ’ αυτόν τον πρόσκαιρο κόσμο δεν θα την βρης. […]