Πόσον ζημιώνεται ο άνθρωπος λησμοσύνην της υιότητος!

Πόσον ζημιώνεται ο άνθρωπος, όταν δεν σκέπτεται πως παιδεύεται ως τέκνον Θεού και έχει λησμοσύνην της υιότητος!

Απρίλιος 22, 2016 στις 10:12 πμ

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης Πόσον ζημιώνεται ο άνθρωπος, όταν δεν σκέπτεται πως παιδεύεται ως τέκνον Θεού και έχει λησμοσύνην της υιότητος! […]