Πόθεν άρξομαι θρηνείν

Πόθεν άρξομαι θρηνείν…

Απρίλιος 13, 2016 στις 15:33 μμ

Tην εβδομάδα αυτή και μάλιστα την τετάρτη και παραδοσιακότερα στην αγρυπνία της πέμπτης ψάλλεται ο Μέγας Κανών. Ένα χαρακτηριστικό αυτής […]