Πως αρχίζει η Θεία Λειτουργία και γιατί…

Πως αρχίζει η Θεία Λειτουργία και γιατί…

.
Απρίλιος 10, 2013 στις 13:20 μμ

Πώς αρχίζει η λειτουργία; «Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν». Γιατί αρχίζει έτσι […]