πτωχός

Εάν δε έλθη εις ημάς κάποιος πτωχός…

alt
Δεκέμβριος 30, 2013 στις 13:58 μμ

Εάν δε έλθη εις ημάς κάποιος πτωχός, που μόλις και μετά βίας ομιλεί από την πείναν, αποστρεφόμαστε τον όμοιο με […]