πςινα

Μεγάλου Βασιλείου: Καθελώ μου τας αποθήκας και μείζονας οικοδομήσω και περί πλεονεξίας

1
Νοεμβρίου 17, 2013 στις 19:02 μμ

Μη περιμένης την πείναν δια να κερδίσης χρυσόν, μήτε την κοινήν στέρησιν δια να πλουτίσης ο ίδιος. Μη γίνεσαι έμπορος […]