ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

Θέλεις να πολεμήσεις εις την πρώτην γραμμήν;

Μάιος 16, 2014 στις 12:05 μμ

Μια νύκτα λοιπόν, όπως ηυχόμην, ήλθον πάλιν εις θεωρίαν και ηρπάγη ο νους μου εις ένα κάμπον. Και ήσαν κατά […]