Πρωινή

Πρωινή Προσευχή για τα παιδιά

15
Ιανουάριος 18, 2013 στις 10:41 πμ

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα σοι. […]