πρωινή, προσευχή, Κύριε

Πρωινή προσευχή

Απρίλιος 7, 2016 στις 8:05 πμ

Άγιος Σιλουανός Αθωνίτης Αιώνιε Κύριε, Δημιουργέ των απάντων ο καλέσας με εις την ζωήν ταύτην τη ανεξερευνήτω Σου αγαθότητι· ο […]