ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΘΕΟΣ

Συνάντηση με τον προσωπικό Θεό

Ιούνιος 6, 2014 στις 16:05 μμ

Βλέποντας πρόσωπο με πρόσωπο τον Προσωπικό Θεό κάθομαι στην κλίνη μου, όλη την ώρα βρισκόμενος πέραν του κόσμου τούτου. Μέσα […]