Προσευχή όταν ανάβουμε το κανδήλι ή ένα κερί στο σπίτι μας

Προσευχή όταν ανάβουμε το κανδήλι ή ένα κερί στο σπίτι μας

.
Νοεμβρίου 15, 2013 στις 16:30 μμ

Άρτος ζωής αιωνιζούσης γενέσθω μοί το Σώμα σου το άγιον, εύσπλαγχνε Κύριε, και το τίμιον Αίμα, και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον. […]