Προσευχή που γίνεται πριν και μετά από το γεύμα και το δείπνο

Προσευχή που γίνεται πριν και μετά από το γεύμα και το δείπνο

.
Ιανουάριος 2, 2014 στις 13:10 μμ

Προσευχή πριν από το γεύμα Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γενηθήτω […]