Προηγιασμένων. Τιμίων Δώρων

Η ιστορία της Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων

1
Μάρτιος 19, 2013 στις 14:06 μμ

Του Αρχιμανδρίτη π. Χρυσόστομου Τελίδη Μπορούμε να ονομάσουμε χωρίς υπερβολή τη λειτουργία αυτή, μαζί με τα λειτουργικά χειρόγραφα, «Λειτουργία της Μεγάλης […]