προδότης

Ο Άγιος Νικόλαος Αχρίδος για τον προδότη Ιούδα

1
Μάιος 2, 2013 στις 12:55 μμ

(Στον σιδερά Ραντοσάββα Ι., για τον προδότη Ιούδα) Ρωτάς: «Θα συγχωρηθή άραγε στον Ιούδα η α­μαρτία της προδοσίας του Διδασκάλου […]