προαναγγελομένη

Παναγία η Προαναγγελόμενη

1
Νοεμβρίου 27, 2013 στις 12:56 μμ

Κατά την εποχή της της ψευδένωσης της επί Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου και Ιωάννου Βέκκου των λατινιφρόνων συνόδου της Λυών κατά […]