πορείας

Καθημερινά σήματα πορείας

Ιούνιος 10, 2016 στις 15:05 μμ

«δια τούτου- Χριστού- υμίν άφεσις αμαρτιών» (Πραξ. 13,38) Η κατάσταση της αμαρτίας έχει πάντοτε θλιβερά αποτελέσματα που δηλητηριάζουν ολόκληρη τη […]