πονηρού

Λόγοι περί ακάθαρτων πνευμάτων

1
Οκτώβριος 22, 2013 στις 5:11 πμ

Ο άγιος Νικόδημος μιλώντας για τον διάβολο και τον πόλεμο, που κάνει στον άνθρωπο γράφει: «Ήξευρε, αγαπητέ, ότι ο διάβολος […]

Περί πονηρού συνειδότος

15
Σεπτέμβριος 5, 2013 στις 8:51 πμ

Πονηρόν συνειδός είναι το συνειδός του αθετούντος τον θείον ηθικόν νόμον ανθρώπου και επιζητούντος την επικράτησιν των υπαγορεύσεων του ιδίου […]