πονηροί

Περί πονηρής συνείδησης

1
Σεπτέμβριος 30, 2013 στις 5:44 πμ

Πονηρή συνείδηση είναι η συνείδηση του ανθρώπου που παραβαίνει τον θείο ηθικό νόμο, ζητώντας πάντα την επικράτηση του δικού του […]