ΠΟΛΥΤΙΜΗ

Πόσον πολύτιμος ο χρόνος της ζωής ταύτης!

Σεπτέμβριος 6, 2016 στις 15:00 μμ

ΠΟΛΥΤΙΜΗ Η ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης Πόσον πολύτιμος ο χρόνος της ζωής ταύτης! Το κάθε λεπτόν έχει μεγάλην αξίαν, […]