Ποια πάθη μας εμποδίζουν από την πνευματική πρόοδο;

Ποια πάθη μας εμποδίζουν από την πνευματική πρόοδο;

.
Δεκέμβριος 10, 2013 στις 14:00 μμ

Τρία είναι τα πάθη που κατακυριεύουν την ψυχή, μέχρι να φθάσει σε μεγάλα μέτρα, και αυτά δεν αφήνουν τον άνθρωπο […]