Πνεύματος

Ο καρπός του Πνεύματος

Ιούνιος 20, 2016 στις 12:44 μμ

«Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη…» (Γαλ. 5,22) Xθες, αγαπητοί μου, άλλα και σήμερα η αγία μας Εκκλησία εορτάζει […]