πνευματικούς ανθρώπους

«Η ανθρώπινη δικαιοσύνη δεν είναι για τους πνευματικούς ανθρώπους»

Απρίλιος 26, 2016 στις 19:10 μμ

Η ανθρώπινη δικαιοσύνη δεν είναι για τους πνευματικούς ανθρώπους, είναι φρένο για τους κοσμικούς ανθρώπους. «Ό πνευματικός άνθρωπος είναι ανόητος, […]