πλοιάρχου

Θαύμα ενός ευλαβούς πλοιάρχου

15
Οκτώβριος 24, 2013 στις 8:00 πμ

Ο αββάς Γρηγόριος ο αναχωρητής μας διηγήθηκε τα εξής: «Στο πλοίο, καθώς ερχόμουν από το Βυζάντιο, μπήκε και κάποιος σκριβών(=σωματοφύλακας […]