πικρανθώμεν

Αν εδώ πικρανθώμεν, εκεί, εις το άλλον κόσμον, ο Χριστός μας, θα μας γλυκάνη με την τόσον όμορφον βασιλείαν Του!

Μάιος 25, 2016 στις 17:24 μμ

Γέρων Εφραίμ Φιλοθεΐτης  Δια πολλών θλίψεων θα σωθώμεν, παιδί μου, «επί τον ταπεινόν και ησύχιον και τρέμοντα τους λόγους μου». […]