πετάξει

«Το μέρος που είναι η καρδιά επήγαινε να πετάξει»

Ιούνιος 9, 2016 στις 12:46 μμ

Στο «Μετά φόβου Θεού» πολλοί πατέρες κοινώνησαν. Έβαλα κι εγώ μετάνοια και μετέλαβα.