ΠΕΡΙ ΧΡΙΣΤΑΙΝΙΚΗΣ ΑΠΛΟΤΗΤΟΣ

Περί απλότητος χριστιανικής

1
Φεβρουάριος 26, 2013 στις 20:42 μμ

του Αγίου Νεκταρίου Απλότης σημαίνει καθαρότητα, ακεραιότητα, ειλικρίνειαν, απονήρευτον γνώμην, καθαρότητα διανοίας και αδολότητα ουδέν εχούσης συνεσκιασμένον και ύπουλον, το […]