ΠΕΡΙ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ

Περί ελεημοσύνης

1
Αύγουστος 12, 2013 στις 19:30 μμ

του Διονυσίου Ιερομονάχου Έναν καιρόν έσμιξα με τον αββάν Ιωσήφ εις τον Έννατον, και ήτον μαζί και ο ρήτωρ ο […]