ΠΕΡΙ ΓΑΣΤΡΙΜΑΡΓΙΑΣ

Αγιος Ιωάννης της Κλίμακος: Περί γαστριμαργίας

1
Απρίλιος 3, 2013 στις 14:34 μμ

Λόγος Δέκατος Τέταρτος – Περί Γαστριμαργίας (Δια την ονομαστήν δέσποιναν, την πονηράν κοιλίαν) 1. Προκειμένου τώρα να ομιλήσωμεν περί κοιλίας, […]