Περιφέρειας Αττικής

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής για το προσφυγικό

Μάιος 16, 2016 στις 14:37 μμ

Εν αναμονή ευρωπαϊκών αποφάσεων υψηλού επιπέδου που θα ενισχύει τον ρόλο των Περιφερειών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην αποτελεσματική αντιμετώπιση […]