Περί

Περί αμαρτιών εκούσιων και ακούσιων

15
Αύγουστος 22, 2013 στις 11:54 πμ

ΛΟΓΟΣ 41′: ΠΕΡΙ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΕΚΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΝΟΣ ΣΥΜΒΕΒΗΚΟΤΟΣ ΓΙΝΟΜΕΝΩΝ Έστιν αμαρτία από ασθενείας γινομένη, εις ην […]