Περί ψεύδους του Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου

Περί ψεύδους του Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου

.
Νοέμβριος 21, 2013 στις 15:10 μμ

Λόγος Δωδέκατος Περί ψεύδους 1. Από τον σίδηρο και την πέτρα (διά της προσκρούσεως) γεννάται η φωτιά, και από την […]